Ga naar https://vulcan.kaashosting.nl en log in met je Vulcan gegevens.
Klik op de server waar je een backup in wilt terugzetten.
Klik onder het kopje 'Server Beheer' op 'Geavanceerd'.
Hierdoor opent er een extra klein menu, klik in dat menu op 'Backups'.

Kies hier de backup die je wilt terugzetten en klik op "Herstel" rechts.

Je kan hierbij kiezen uit 2 opties:
Optie 1: De backup wordt in een aparte map terug gezet en jij kan bepalen wat je uit deze map in je server wilt zetten.
Optie 2: De backup wordt over je server bestanden heen gezet, dus je huidige bestanden worden verwijderd en vervangen door je backup.
De backup wordt nu terugezet. Zodra dit klaar is krijg je weer toegang tot jouw server.
Was dit artikel behulpzaam ?
Dank je wel !